กลับ
สุภาษิต คำว่า
อย่าคบคนจร นอนหมอนหมิ่น

หมายความว่า: 
คำถัดไป: