กลับ
สุภาษิต คำว่า
อย่าตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: