กลับ
สุภาษิต คำว่า
อย่าทำตัวเป็นกิ้งก่าได้ทอง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: