กลับ
สุภาษิต คำว่า
อย่าฟื้นฝอยหาตะเข็บ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: