กลับ
สุภาษิต คำว่า
อย่าละเลงขนมเบื้องด้วยปาก

หมายความว่า: 
คำถัดไป: