กลับ
สุภาษิต คำว่า
อย่าสอนจระเข้ให้ว่ายน้ำ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: