กลับ
สุภาษิต คำว่า
อย่าเห็นขี้ดีกว่าไส้

หมายความว่า: 
คำถัดไป: