กลับ
สุภาษิต คำว่า
อย่าเอาพิมเสนไปแลกกับเกลือ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: