กลับ
สุภาษิต คำว่า
อย่าเอาทองไปลู่กระเบื้อง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: