กลับ
สุภาษิต คำว่า
อย่าเอาจมูกคนอื่นหายใจ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: