กลับ
สุภาษิต คำว่า
อย่าหักด้ามพร้าด้วยเข่า

หมายความว่า: 
คำถัดไป: