กลับ
สุภาษิต คำว่า
อย่าเลี้ยงลูกเสือลูกจระเข้

หมายความว่า: 
คำถัดไป: