กลับ
สุภาษิต คำว่า
อย่าฝากเนื้อไว้กับเสือ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: