กลับ
สุภาษิต คำว่า
อย่าทำเป็นหมาเห่าใบตองแห้ง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: