กลับ
สุภาษิต คำว่า
อย่าชี้โพรงให้กระรอก

หมายความว่า: 
คำถัดไป: