กลับ
สุภาษิต คำว่า
อย่าข่มเขาโคขืนให้กินหญ้า

หมายความว่า: 
คำถัดไป: