กลับ
สุภาษิต คำว่า
อดเปรี้ยวไว้กินหวาน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: