กลับ
สุภาษิต คำว่า
ให้ทุกข์แก่ท่าน ทุกข์นั้นถึงตัว

หมายความว่า: 
คำถัดไป: