กลับ
สุภาษิต คำว่า
หุงข้าวประชดหมา ปิ้งปลาประชดแมว

หมายความว่า: 
คำถัดไป: