กลับ
สุภาษิต คำว่า
เสียทองเท่าหัว ไม่ยอมเสียผัวให้ใคร

หมายความว่า: 
คำถัดไป: