กลับ
สุภาษิต คำว่า
หญิงสามผัว ชายสามโบสถ์ อย่าได้คบ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: