กลับ
สุภาษิต คำว่า
เสน่ห์ปลายจวัก ผัวรักจนตาย

หมายความว่า: 
คำถัดไป: