กลับ
สุภาษิต คำว่า
สอนเด็ก สอนง่าย สอนผู้ใหญ่ สอนยาก

หมายความว่า: 
คำถัดไป: