กลับ
สุภาษิต คำว่า
วัวเห็นแก่หญ้า ขี้ข้าเห็นแก่นอน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: