กลับ
สุภาษิต คำว่า
วัวใครก็เข้าคอกคนนั้น

หมายความว่า: 
คำถัดไป: