กลับ
สุภาษิต คำว่า
วัวหายแล้วจึงล้อมคอก

หมายความว่า: 
คำถัดไป: