กลับ
สุภาษิต คำว่า
เลือกนักมักได้แร่

หมายความว่า: 
คำถัดไป: