กลับ
สุภาษิต คำว่า
เลี้ยงช้าง กินขี้ช้าง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: