กลับ
สุภาษิต คำว่า
เรือล่มในหนอง ทองจะไปไหน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: