กลับ
สุภาษิต คำว่า
ลงเรือแป๊ะ ต้องตามใจแป๊ะ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: