กลับ
สุภาษิต คำว่า
รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม

หมายความว่า: 
คำถัดไป: