กลับ
สุภาษิต คำว่า
รู้หลบเป็นปีก รู้หลีกเป็นหาง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: