กลับ
สุภาษิต คำว่า
ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก

หมายความว่า: 
คำถัดไป: