กลับ
สุภาษิต คำว่า
รักยาวให้บั่น รักสั้นให้ต่อ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: