กลับ
สุภาษิต คำว่า
ไม้ล้มข้ามได้ คนล้มอย่าเพิ่งข้าม

หมายความว่า: 
คำถัดไป: