กลับ
สุภาษิต คำว่า
ไม้ลำเดียวยังต่างปล้อง พี่กับน้องยังต่างใจ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: