กลับ
สุภาษิต คำว่า
ไม่มีมูลฝอยหมาไม่ขี้

หมายความว่า: 
คำถัดไป: