กลับ
สุภาษิต คำว่า
มีเงินมีทองเจรจาได้ มีไม้มีไร่ปลูกเรือนงาม

หมายความว่า: 
คำถัดไป: