กลับ
สุภาษิต คำว่า
ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หนังสือเป็นตรี ชั่วดีเป็นตรา

หมายความว่า: 
คำถัดไป: