กลับ
สุภาษิต คำว่า
เนื้อไม่ได้กิน หนังไม่รองนั่ง เอากระดูกมาแขวนคอ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: