กลับ
สุภาษิต คำว่า
บุญมา ปัญญาช่วย ที่ป่วยก็หาย ที่หน่ายก็รัก

หมายความว่า: 
คำถัดไป: