กลับ
สุภาษิต คำว่า
นายว่า ขี้ข้าพลอย

หมายความว่า: 
คำถัดไป: