กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
คนหมั่นยากไร้ มีคนสงสาร คนคร้านแอวยาน ไผบ่ชอบหน้า

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: