กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
คนเฒ่าปากหวาน ลูกหลานฮัก คนเฒ่าปากนัก ลูกหลานจัง

หมายความว่า:
คำถัดไป: