กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
คนหมั่นต๋ายหลังด้าน คนคร้านต๋ายหลังหัก

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: