กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ควายบ่ต๋ายฟั่งปาดจิ๊น

หมายความว่า:
คำถัดไป: