กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ควันไฟไผห่อกุ้ม

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: