กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ครั่งใกล้ไฟ ไขใกล้แดด ญิงใกล้จาย ควายใกล้หญ้า

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: