กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ใคร่ขี้ล่นหาขอน ใคร่นอนล่นหาสาด

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: