กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ใคร่หื้อเปิ้นฮัก หื้อหมั่นทำก๋าร ใคร่หื้อเปิ้นจัง หื้อหมั่นแอ่วเล่น

หมายความว่า:
คำถัดไป: